Privatumo politika

Duomenų valdytojas

Akmenukai UAB - duomenų valdytojas. Ši privatumo politika nusako asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kiekvieną kartą Jums prisijungus prie www.akmenukai.lt internetinės svetainės, nesvarbu kokiu įrenginiu naudojatės, Jums taikomos šioje privatumo politikoje nustatytos sąlygos.

Rekvizitai: Akmenukai UAB, į.k. 301502560, Savanorių pr. 1, Vilnius, el.p. info@akmenukai.lt, kontaktinis telefono Nr. +37069919152.

Mums svarbus Jūsų privatumas, todėl užtikriname tvarkomos informacijos konfidencialumą ir saugumą vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau - ADTAĮ) bei kitais nacionaliniais teisės aktais.


Kokius asmeninius duomenis renkame ir tvarkome?

Asmeniniai duomenys, kuriais su mumis nusprendžiate pasidalinti:

Pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindu apdorojame pirkimo duomenis:

 • asmeninius duomenis: pavardę ir vardą, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą ir pasirinktą būdą, apmokėjimo informaciją, trečiųjų šalių gaunamą informaciją apie prekes, IP adresą.

Naujienlaiškio užsakymo pagrindu:

 • el. pašto adresą.

Užklausos siuntimo pagrindu:

 • vardą, el. pašto adresą ir / ar telefono numerį.

Slapukų pagalba informacija apie jus gali būti renkama automatiškai, Jūsų sutikimo pagrindu. Tvarkome Jūsų naršymo ir elgesio www.akmenukai.lt svetainėje ar mūsų socialinėse paskyrose, istoriją.


Duomenų naudojimo tikslai

 • Elektroninės prekybos tikslais: jūsų paskyros sukūrimui, prekių užsakymui, pirkimo apmokėjimui, pinigų grąžinimui, prekių pristatymui;
 • Teikiamų internetinių paslaugų vertinimui, kad galėtume pasiūlyti informatyviausią, naujausią medžiagą, bei tobulinti teikiamas paslaugas.
 • Rinkodaros tikslais: naujienlaiškių siuntimui, individualių pasiūlymų pateikimui, teikiamų paslaugų, prekių ir vartotojų analizei Jums sutikus, su kuo galite ir nesutikti ar bet kada sutikimą anuliuoti.


Duomenų saugojimo terminas

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatytais terminais.  

Asmens duomenų saugojimo terminas yra trys metai, nuo paskutinio naudojimosi mūsų paslaugomis dienos, prisijungimo prie elektroninės parduotuvės, turinio arba iki to momento, kol (Jūsų pageidavimu) visi duomenys pašalinami.

Pasibaigus nurodytam terminui, informacija apie asmens duomenis panaikinama, be galimybės juos atgaminti.


Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Subjekto duomenys nėra perduodami jokiai nesusijusiai trečiajai šaliai, tik išimtinu atveju kai to reikalauja Nacionaliniai teisės aktai.

Duomenų subjektas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis, kurių pagalba jungiasi prie mūsų internetinės parduotuvės paskyros: vartotojo vardą ir slaptažodį, bei kitus savo asmens duomenis.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų įmonė tretiesiems asmenims neperduoda.  


Saugumo priemonės

Asmens duomenų saugumui sustiprinti, įdiegėme technines ir organizacines apsaugos priemones. Naršymo saugumą mūsų svetainėje užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, kurio pagalba informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir www.akmenukai.lt serverio, yra šifruojama - uždara informacija paverčiama atvira ir atvirkščiai.

Pažymime, kad ir taikant tinkamus veiksmus duomenų saugumui užtikrinti, nei viena internetinė svetainė ar internetinėje erdvėje atliekamas duomenų perdavimas, nėra absoliučiai saugūs. Nors ir imamės visų saugumo priemonių, tačiau šios ar kitos priemonės negali garantuoti pilno saugumo.


Jūsų teisės

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • prašyti pateikti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti patikslinti, papildyti klaidingus Jūsų asmens duomenis;
 • prašyti riboti savo asmeninių duomenų valdymą, jeigu tai įmanoma pagrįsti viena iš priežasčių, kurios numatytos BDAR 18 str. 1 d.;
 • reikalauti pašalinti (teisė "būti pamirštam") Jūsų asmens duomenis, jei tai įmanoma argumentuoti priežastimis, kurios numatytos BDAR 17 str. 1 d.;
 • kai duomenys tvarkomi ar planuojami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Tokiu atveju duomenų valdytojas pasižada netvarkyti Jūsų asmens duomenų, nebent yra viršesnės teisėtos priežastys.

Prašymą (susipažinti, patikslinti, ištrinti duomenis), siųskite el.p. info@akmenukai.lt. Pastebėjus pažeidimus dėl asmens duomenų tvarkymo pirmiausia pranešti duomenų valdytojui info@akmenukai.lt, kad jis galėtų kuo skubiau pašalinti pažeidimą, nepavykus susitarti kreiptis į priežiūros instituciją Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (vdai.lrv.lt), remiantis ADTAĮ 24 str.


Slapukų naudojimas

www.akmenukai.lt svetainė naudoja slapukus. Apsilankius interneto svetainėje į Jūsų mobilųjį prietaisą ar kompiuterį yra įrašomi aktualūs duomenys, kurie mums padeda veiksmingiau ir greičiau Jums pateikti internetinės svetainės medžiagą.

Plačiau susipažinti apie slapukų veiklą galite cookiecentral.com.

Jūs neprivalote sutikti su slapukais, kad svetainė veiktų, bet sutikus jums naršyti bus paprasčiau. Galite ištrinti ar blokuoti slapukus. Dėl šios priežasties kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Su slapukais susiję duomenys nėra naudojami jūsų tapatybės atpažinimui, o surinkti subjekto naudojimosi svetaine duomenys yra kontroliuojami.

 • naujų ar esamų vartotojų atpažinimui;
 • prisiminti subjekto rodymo parinktis, pavyzdžiui, spalvų kontrasto nuostatas ar teksto užrašo dydį;
 • prisiminti apie jūsų (ne)sutikimą su mūsų slapukų naudojimu šioje svetainėje;
 • anonimiškam statistiniam duomenų rinkimui apie tai, kada ir kokius įrašus jūs žiūrėjote;
 • Jūsų interesus optimaliausiai atitinkančios reklamos siuntimui, reklaminės kampanijos efektyvumo nustatymui, reklamos nepasikartojimui, naujienlaiškiui siųsti;
 • patikimą informacijos rinkimui apie mūsų interneto svetainės naudojimą, kuri leis nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją tinkamai patobulinti.

Mūsų slapukai nenaudojami jokiais kitais tikslais nei pirmiau aprašyti.

Priimti ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite jums tinkamu metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus.


Baigiamosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje aprašomi asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Bet kuriuo metu galime keisti Privatumo politiką savo nuožiūra. Pasikeitimai pradeda galioti nuo jų paskelbimo www.akmenukai.lt svetainėje.

Atnaujinta 2021-07-22